Het Minor-Team Rond Project Af

  • door

Een half jaar lang hebben (van rechts naar links) Daniël, Teun, Max en Marien zo’n 30 uur per week gewerkt aan een opdracht van de BeerMate voor hun Minor Machines In Motion. Deze kanjers hebben er mede voor gezorgd dat het eerste werkende prototype is gerealiseerd. Wij danken de mannen hartelijk en wensen hun veel succes met afstuderen!