MIT-Haalbaarheid Subsidie Verkregen Voor Start-up: BeerMate

  • door

Groot nieuws! Samen met Hanegraaf Advies is het gelukt om aanspraak te maken op een subsidie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De MIT-Haalbaarheid is er om de technische en economische risico’s in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject, zoals een literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek. Hiermee is het eerste budget beschikbaar om binnenkort een 100% functioneel prototype van de BeerMate te gaan bouwen, super gaaf!