Nogmaals €20.000,- Subsidie Voor Het BeerMate project!

  • door

“Voor het starten van innovatieve, nieuwe bedrijvigheid is financiering nodig om de kloof tussen het onderzoek en de markt te overbruggen. Deze zogenaamde vroege fase-financiering vormt een knelpunt: private investeerders en banken vinden het een te groot risico om te investeren in de ideefase. Het programma Take-off hbo overbrugt deze ‘funding gap’ in de vroege fase van een onderneming. Aan het einde van het traject zouden anderen – private of publieke investeerders – bereid moeten zijn de volgende fase te financieren. Het programma Take-off hbo richt zich op het faciliteren en stimuleren van innovatieve bedrijvigheid die voortkomt uit kennisontwikkeling door onderzoekers verbonden aan hogescholen.” – J. Kouwenberg

We hebben de HBO Take-off subsidieronde binnen gehaald! Na een presentatie voor 10 commissieleden van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek zijn er nu steeds meer mensen die er vertrouwen in hebben. Met deze subsidie kunnen we de haalbaarheid verder onderzoeken om de kansen en risico’s nog beter in kaart te brengen. Daarnaast kunnen we de technische haalbaarheid meten door middel van het bouwen van en prototype in de werkplaats van Avans Hogeschool.